Направи запитване

Профилирана ламарина - трапецовидни профили 42/250

Стоманен разрез, който осигурява идеалната баланс между тегло и издръжливост. Използва се за покривно и странично покритие на сгради. Може да се постави и на обратната страна, давайки естетичен резултат (при по-големи равнинни повърхности). Предпочита се за странични покрития и хоризонтално поставяне. Друго негово приложение е конструиране на сгради от панели с твърд или мек термоизолиращ материал по желание на строителя.
lam_2_big
Въведени символи: